Hainita

Características generales


Datos generales


Fórmula: Na2Ca4(Y,REE)Ti(Si2O7)2OF3
Sistema de cristalización: Triclínico
Lustre: Adamantino
Color: Wine yellow or honey yellow
Dureza: 5
Rareza: muy raro

Clasificación

Estado IMA: Válido. Descrito con antelación a 1959 (pre-IMA), se considera un mineral clásico o histórico (grandfathered)

Nickel-Strunz : 09.BE.22
  • 9: Silicatos
  • 09.B: Sorosilicatos
  • 09.BE: Si2O7 groups with additional anions-

Dana 8th ed. : 56.2.4.9
Formación y ambiente

Propiedades fisicas

Hábito: Prismatic or Elongated

Lustre: Adamantino

Transparencia: Translúcido

Color: Wine yellow or honey yellow

Raya: Blanco

Dureza (Mohs): 5

Exfoliación::
  • Primera exfoliación: Perfecta en [???]
  • Segunda exfoliación: Perfecta
  • Tercera exfoliación: Perfecta


Densidad: 3,14-3,15 g/cm3 (medida) | 3,17 g/cm3 (calculada)

Cristalografía

Sistema cristalino: Triclínico

Clase (H-M): 1m (1*) - Pinacoidal

Grupo espacial: P1*

Parámetros de la celda: a=5,676Å b=7,259Å c=9,586Å

Estructura del cristal: α=101,08º β=101,14º γ=90,27º

Volumen de unidad de celda: V 380,29Å

Z: 1

Difracción de Rayos X:
Difracción de Rayos X
D(hkl)Intensidad
2,961100
3,07390
1,89670

Propiedades ópticas

Tipo: Biaxial (+)

Dispersión: Fuerte, r>v

Propiedades químicas

Fórmula: Na2Ca4(Y,REE)Ti(Si2O7)2OF3

Elementos químicos: Na, Ca, Y, Ti, Si, O, F

Composición química: Fe: 0,98%, F: 13,31%, O: 19,62%, Mn: 2,89%, Ca: 28,09%, Zr: 7,99%, Na: 8,06%, Ti: 9,23%, Si: 9,84%,Yacimientos y localidades de interés

Localidades

  • Hohe Hain, Mildenau, Bohemia, Czech Republic - Localidad tipo.


Bibliografía y más información

American Mineralogist, vol. 75, p.936, (1990)
American Mineralogist, vol. 85, p.266, (2000)

Comparte en: