Pyrenopeziza fuckelii Nannf.. Fotografías

Pyrenopeziza fuckelii Nannf.

Hongos

Imagen de Pyrenopeziza fuckeliiPyrenopeziza fuckelii Nannf., Svensk bot. Tidskr. 25: 21 (1931)

 


Puede ver 3 fotografías de Pyrenopeziza fuckelii