Jagoita

Características generales


Datos generales


Fórmula: Pb18Fe43+[Si4(Si,Fe3+)6][Pb4Si16(Si,Fe)4]O82Cl6
Sistema de cristalización: Hexagonal
Lustre: Vítreo
Color: Verde amarillento
Dureza: 3
Rareza: muy raro

Clasificación

Estado IMA: Válido. Descrito con antelación a 1959 (pre-IMA), se considera un mineral clásico o histórico (grandfathered)

Nickel-Strunz : 09.EG.50
  • 9: Silicatos
  • 09.E: Filosilicatos
  • 09.EG: Redes dobles con anillos de 6-miembros y mayores

Dana 8th ed. : 73.2.1.1

Etimología:

Named for John B. Jago Trelawney (1909-), mineral collector of Palo Alto, California, USA.Formación y ambiente

In hematite ores.

Propiedades fisicas

Hábito: Micaceous or aggregates

Lustre: Vítreo

Color: Verde amarillento

Raya: Amarilla

Dureza (Mohs): 3

Tenacidad: Flexible

Exfoliación::
  • Primera exfoliación: Perfecta en [0001]
  • Segunda exfoliación: Perfecta
  • Tercera exfoliación: Perfecta


Fractura: Flexible

Densidad: 5,4 g/cm3 (medida) | 5,33 g/cm3 (calculada)

Cristalografía

Sistema cristalino: Hexagonal

Clase (H-M): 1m (6m2) - Ditrigonal Dipiramidal

Grupo espacial: P6*2c

Parámetros de la celda: a=8,528Å c=33,33Å

Volumen de unidad de celda: V 2099,23Å

Z: 1

Difracción de Rayos X:
Difracción de Rayos X
D(hkl)Intensidad
3,4100
2,880
4,1650

Propiedades ópticas

Tipo: Uniaxial (-)

Valores RI: nα= 1,97; nγ= 2

Máxima birrefringencia: δ = 0,03

Propiedades químicas

Fórmula: Pb18Fe43+[Si4(Si,Fe3+)6][Pb4Si16(Si,Fe)4]O82Cl6

Elementos químicos: Pb, Fe, Si, O, Cl

Composición química: H: 0,02%, Ca: 0,48%, Na: 0,55%, Mg: 0,58%, Si: 10,44%, O: 19,56%, Cl: 3,40%, Fe: 5,36%, Pb: 59,61%,Yacimientos y localidades de interés

Localidades

  • Långban mines, Bergslagen ore district, Värmland, Sweden - Localidad tipo.


Bibliografía y más información

American Mineralogist, vol. 43, p.387, (1958)
American Mineralogist, vol. 66, p.852-853, (1981)

Comparte en: