Nemastomella Mello-Leitão, 1936

Nomenclatura

Mello-Leitão, C.F. (1936c) Les Opilions de Catalogne. Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 11, 3?18, pls. 1?4.

Lista de especies

Puedes acceder directamente a las fichas de 10 especies desde el siguiente formulario.

Nemastomella bacillifera bacillifera

ARTHROPODA - NEMASTOMATIDAE

Nemastomella bacillifera carbonaria

ARTHROPODA - NEMASTOMATIDAE

Nemastomella dentipatellae

ARTHROPODA - NEMASTOMATIDAE

Nemastomella dipentata

ARTHROPODA - NEMASTOMATIDAE

Nemastomella dubia

ARTHROPODA - NEMASTOMATIDAE

Nemastomella gevia

ARTHROPODA - NEMASTOMATIDAE

Nemastomella hankiewiczii

ARTHROPODA - NEMASTOMATIDAE

Nemastomella iberica

ARTHROPODA - NEMASTOMATIDAE

Nemastomella manicata

ARTHROPODA - NEMASTOMATIDAE

Nemastomella spinosissima

ARTHROPODA - NEMASTOMATIDAE

Top