Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom. Fotografías

Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom

Plantas

Imagen de Symphyotrichum squamatumSymphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom. Phytologia 77(3): 292. 1994

 


Puede ver 6 fotografías de Symphyotrichum squamatum