Salix matsudana Koidz.. Fotografías

Salix matsudana Koidz.

Plantas

sauce de Matsuda, sauce tortuoso
Salix matsudana Koidz. Bot. Mag. (Tokyo) 29: 312. 1915
Fotografías
Planta ornamental
 


Puede ver 3 fotografías de Salix matsudana