Geejayessia desmazieri (Becc. & De Not.) Schroers, Gräfenhan & Seifert. Fotografías

Geejayessia desmazieri (Becc. & De Not.) Schroers, Gräfenhan & Seifert

Hongos

Imagen de Geejayessia desmazieriGeejayessia desmazieri (Becc. & De Not.) Schroers, Gräfenhan & Seifert, in Schroers, Gräfenhan, Nirenberg & Seifert, Stud. Mycol. 68(1): 130 (2011)

 


Puede ver 3 fotografías de Geejayessia desmazieri