Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm.. Fotografías

Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm.

Hongos

Imagen de Clitocybe nebularisPardilla
Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm., Führer für Pilzfreunde: 124 (1871)

 


Puede ver 5 fotografías de Clitocybe nebularis